Týdenní plán práce

 
Plán práce v týdnu 19. - 23. 3. 2018
 
Český jazyk - slovní druhy - správné gramatické tvary podstatných a přídavných jmen, sloves, hlasité čtení s důrazem na plynulost a porozumění, opis, přepis, diktát
(pracovní sešit str. 23 - 26 , písanka str. 16 - 19)
 
Matematika - příprava na dělení
(učebnice str. 52 - 54, pracovní sešit str. -)
 
Prvouka - Hospodářská zvířata
(učebnice str. 48 - 49, pracovní sešit str. 56 - 57)
 
V pátek - POSLEDNÍ 12. hodina plavání. (Nezapomínejte nosit pero!)