Týdenní plán práce

 
Plán práce v týdnu 21. - 25. 5. 2018
 
Český jazyk - věta a souvětí, hlasité a tiché čtení s důrazem na plynulost a porozumění, opis, přepis, diktát
(učebnice str. 148 - 151, pracovní sešit str. 34 - 35, písanka str. 39 - 40)
 
Matematika - násobení a dělení 7
(učebnice str. 66 - 67, pracovní sešit str.)
 
Prvouka - Opakování probraného učiva