Týdenní plán práce

 
Plán práce v týdnu 19. - 23. 2. 2018
 
Český jazyk - psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, hlasité čtení s důrazem na plynulost a porozumění, opis, přepis, diktát
(učebnice str. 106, pracovní sešit str. 4, písanka str. 6 - 7)
 
Matematika - sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky
(učebnice str. 47, pracovní sešit str. -)
 
Prvouka - Opakování - lidé a čas, proměny přírody na jaře
(učebnice str. 43 - 44, pracovní sešit str. 50 - 51)
 
V pátek - 9. hodina plavání.