Týdenní plán práce

 
 
 
Plán práce v týdnu 18. 9. - 22. 9. 2017
 
Český jazyk - vlastní jména osob a zvířat, hlasité čtení s důrazem na plynulost a porozumění,  opakování psaní písmen f, i, u
(učebnice str. 22 - 27, pracovní sešit str. 30 - 31, písanka str. 5 - 6)
 
Matematika - porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 20
(učebnice str. 10 -  11, pracovní sešit str. 5 - 7)
 
Prvouka - Bezpečná cesta do školy
(učebnice str. 8, pracovní sešit str. 9 - 11)