Týdenní plán práce

 
Plán práce v týdnu 13. - 15. 11. 2017
 
Český jazyk - slovo a jeho význam, slova významem protikladná, slova se stejným nebo podobným významem, slova souřadná a nadřazená, hlasité čtení s důrazem na plynulost a porozumění,  opakování psaní písmen, slov a vět, opis, přepis, diktát
(učebnice str. 74 - 77, pracovní sešit str. 26 - 27, písanka str. 20 - 21)
 
Matematika - číselný obor 0 - 100, čtení a zápis čísel, sčítání a odčítání desítek
(učebnice str. 30 - 31, pracovní sešit str. 26 - 27)
 
Prvouka - náš domov
(učebnice str. 21, pracovní sešit str. 41)
 
Ve čtvrtek 16. 11. - ředitelské volno
v pátek 17. 11. - státní svátek.
 
Plán práce v týdnu 20. - 24. 11. 2017
 
Český jazyk - slabika, dělení slov na konci řádku, hlasité čtení s důrazem na plynulost a porozumění,  opakování psaní písmen, slov a vět, opis, přepis, diktát
(učebnice str. 78 - 82, pracovní sešit str. 28, písanka str. 22 - 23)
 
Matematika - číselný obor 0 - 100, čtení a zápis čísel, sčítání a odčítání desítek, sudá a lichá čísla
(učebnice str. 32, pracovní sešit str. 9 - 10)
 
Prvouka - obec: vesnice, město, naše vlast, hlavní město Praha
(učebnice str. 21 - 23, pracovní sešit str. 42 - 43)