Týdenní plán práce

 
Plán práce v týdnu 15. - 19. 1. 2018
 
Český jazyk - tvrdé a měkké souhlásky, hlasité čtení s důrazem na plynulost a porozumění,  opakování psaní písmen, slov a vět, opis, přepis, diktát
(učebnice str. 97 - 98, pracovní sešit str. 40 - 42, písanka str. 35 - 36)
 
Matematika - sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky
(učebnice str. 44 - 45, pracovní sešit str. 32 - 33, 38 - 39)
 
Prvouka - Lidé a čas
(učebnice str. 35 - 346 pracovní sešit str. 38 - 39)
 
V pátek - 5. hodina plavání (S sebou plavky, koupací čepici, ručník, sprchový gel + pero). Odjezd v 7.45 hod od školy.