Týdenní plán práce

 
 
 
Plán práce v týdnu 23. - 25. 10. 2017
 
Český jazyk - věta, druhy vět, hlasité čtení s důrazem na plynulost a porozumění,  opakování psaní písmen 
(učebnice str. 53 - 56, pracovní sešit str. 15, písanka str. 15 - 16)
 
Matematika - odčítání do 20 s přechodem desítky, počítání se závorkami, tabulky
(učebnice str. 24, pracovní sešit str. 40 - 45)
 
Prvouka - pokojové rostliny a péče o ně
(učebnice str. 16, pracovní sešit str. 46)
 
Ve čtvrtek a v pátek - podzimní prázdniny